Hình thức thanh toán

1. CHUYỂN KHOẢN

Tài khoản 1:

Ngân hàng: NGÂN HÀNG NN&PTNT – CN SÓNG THẦN
Chủ tài khoản: CTY TNHH NAM BÌNH
Số tài khoản: 5590211001628
Nội dung: Mua online <tên sản phẩm> – <tên khách hàng> – <ngày>
Người nhận: Công ty TNHH Nam Bình.

Tài khoản 2:

Ngân hàng: NGÂN HÀNG VCB – CN SÓNG THẦN Chủ tài khoản: CTY TNHH NAM BÌNH
Số tài khoản: 0461003721723
Nội dung: Mua online <tên sản phẩm> – <tên khách hàng> – <ngày>
Người nhận: Công ty TNHH Nam Bình.

2. TRẢ TIỀN KHI NHẬN HÀNG

Sau khi hoàn tất qui trình đặt hàng, khách hàng vui lòng thanh toán trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được email xác nhận đơn hàng. Nếu sau 03 ngày đơn hàng sẽ tự động hủy.

3. THANH TOÁN ONLINE

Chọn loại thẻ để thực hiện thanh toán tại trang thanh toán đơn hàng.