Chính sách thanh toán Prowin

Quý khách có thể thanh toán cho Giày Prowin theo các hình thức sau:

Hình thức 1: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD).

Hình thức 2: Thanh toán bằng VNPAY trước khi giao hàng.