Xprowin tài trợ Hội thi Nghi thức Đội vòng Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Công ty TNHH Nam Bình – Đơn vị sở hữu thương hiệu Xprowin hân hạnh là Nhà Tài Trợ cho Hội thi Nghi Thức Đội vòng Huyện Cầu Kè – Trà Vinh.

Với phương châm “Xprowin cùng các em tiếp bước ước mơ”, chúng tôi hy vọng thông qua các hội thi tại các trường tiểu học, sẽ hỗ trợ giúp các em nâng bước thực hiện ước mơ mình.

Thời gian: Hội thi diễn ra lúc 07 giờ, ngày 18/04/2021.

Địa điểm: Tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa huyện Cầu Kè.