DSC 2608

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024

Prowin là nhà trài trợ cho cuộc thi FASHION SHOW 2024 diễn ra tại Trung tâm Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh tỉnh Bình Dương với sự tham gia hàng nghìn sinh viên Đại học Thủ Dầu Một.

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 1

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 2

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 3

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 4

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 5

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 6

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 7

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 8

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 9

Prowin nhà tài trợ cuộc thi FASHION SHOW 2024 10

Prowin hân hạnh đồng hành cùng chương trình!